Започва миенето на карета на улици в район „Оборище“

От 4 до 17 юли ще започне миене на улици на обособени карета в район „Оборище“. Миенето се извършва през деня от 07:30 ч. до 16:00 ч. с въвеждане на временна организация на движението.

На 4 юли ще се мие карето между ул. „Бенковски“, бул. „Дондуков", бул. „Цар Освободител“ и  ул. „Париж“.

Контролът на дейностите се осъществява от екипи на Столичен инспекторат.

По улицитe, които попадат в съответните карета, за периода на миене движението, престоят и паркирането ще бъдат временно забранени, закриват се и зоните за платено паркиране и „служебен абонамент“.

Напомняме на водачите на автомобили да не паркират на улиците, които ще се мият, за да не се възпрепятства изпълнението на дейността. Автомобилите, които пречат, ще бъдат премествани принудително в близост. За новото местонахождение на автомобила може де се получи информация на телефон 0700 13 233.

Гражданите могат да получат пълна информация на телефон 02/ 987 55 55 в Оперативния център на Инспектората.


 

30.06.2023