Започва изграждането на новите трамвайни релси в кв. “Княжево“

Въвежда се временна организация на движение по бул. „Цар Борис III“ между ул. “Люлински път“ и ул. „Преслав“

"Реконструкцията на трамвайната линия по бул. „Цар Борис III“ навлиза в нов етап. Започва ремонтът на трамвайните релси в обхвата на пътните платна при трамвайното обръщателно ухо в кв. “Княжево“. За целта от днес след обяд се стеснява автомобилното движение по бул. „Цар Борис III“ между ул. “Люлински път“ и ул. „Преслав“ в кв. "Княжево“. Движението ще се осъществява в една лента двупосочно и ще бъде регулирано чрез светофарна уредба." Това съобщи заместник-кметът на София по направление обществено строителство инж. Ангел Джоргов.

"Ще бъде стеснен участък от около 150 метра. Автобусната спирка (с код 6035) на А59 и А5ТМ посока „Център" се измества със 100 м в посока ул. “Люлински път“.

Очакваме работата на това място да продължи около два месеца" – уточни също инж. Джоргов. Той призова хората да използват обходни маршрути за времето на ремонтните дейности.

Възможните обходни трасета са: по ул. “Панорамен път“, през кв. "Княжево“ и ул. “Любляна“. Гражданите, които пътуват от Перник, могат да използват автомагистрала „Струма“.

Ремонтът на трамвайното трасе в района е съчетан с изпълнението на строителните дейности по пътя през Владая, които започнаха тази седмица по проект на Агенция пътна инфраструктура (АПИ).

Успоредно с новия релсов път по бул. “Цар Борис III“ в кв. “Княжево“ ще се обнови и пътната настилка в района на обръщателното трамвайно ухо. Ще се изпълни и ново осветление и тротоари.

Продължават и ремонтните дейности в обхвата на кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Никола Петков“.

Миналата година бе пуснато движението по обновеното трамвайно трасе по бул. “Цар Борис III“ в участъка от кв. “Бъкстон“ до Съдебната палата и по него се движат новите нископодови трамвайни мотриси. Трамвайното обособено трасе по бул. “Цар Борис III“, което е едно от най-натоварените в София, не е ремонтирано от около 40 години.

Обект: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, част от Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, Финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01 от 21.02.2018 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община.

 


 

13.05.2023