Започват обработки на зелените площи срещу комари и бълхи

"От 9 юли през нощта ще започнат първите обработки на зелени площи срещу комари и бълхи. Обработките стартират от районите "Искър", "Подуяне" и Южен парк." Това съобщиха от дирекция „Зелена система“ на Столичната община.

Дейностите се изпълняват по график, като обработките срещу комари се извършват след 22 часа, а тези срещу бълхи – в сутрешните часове до 10:00 часа, при сухо време и благоприятни метеорологични условия.

Работи се при сухо време.

Ще се третират зелени площи – паркове, градини, междублокови пространства, зелени ивици покрай улици и булеварди.

Досега са направени две обработки за ларви на комари през пролетта и в началото на лятото, а през юли дейностите са насочени към възрастни комари и бълхи. Изпълняват се в съответствие с предписанието от Столична Регионална здравна инспекция.

Контролът на дейностите се извършва от дирекция „Зелена система“, районните администрации. Специализираният контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – за използвания препарат, за карантинния период и фирмата изпълнител.

07.07.2023