Заповед № СОА23-РД09-1869/23.08.2023 г. на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2022 г.

Заповед № СОА23-РД09-1869/23.08.2023 на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2022 г. в изпълнение на чл. 282, ал. 6 – 13 и чл. 283, ал. 1 Закона за предучилищното и училищното образование.

29.08.2023