Зам.-кметът по „Транспорт и градска мобилност" на София Илиян Павлов прие петиция от Екологично сдружение "За Земята"

Зам.-кметът по „Транспорт и градска мобилност" на София Илиян Павлов прие петиция от Екологично сдружение "За Земята". Петицията е с искания за подобряване на велосипедната инфраструктура в столицата.

"Петицията са подписали 5 200 души и включва шест искания. Те са за изграждане на велосипедни алеи, велосипедни ленти и успокоени зони, съгласно нормативните изисквания, и свързването им в мрежа, така че хората да се придвижват свободно. Второто искане на сдружението е за обезопасяване на кръстовищата с вече изградена велосипедна инфраструктура, както и да се приведат в съответствие с изискванията за безопасност съществуващите велосипедни алеи и ленти. Друго искане е осигуряването на достъп с велосипед до градските паркове и местата за отдих в близост до София. Сдружението настоява и за изграждане на велосипедни стоянки и паркинги, за да могат велосипедистите да оставят свободно колелата си" – каза Драгомира Раева, представител на Сдружението.

"Подготвят се проекти, за които ще търсим финансиране." Това каза зам.-кметът па направление транспорт и градска мобилност Илиян Павлов. Павлов обясни, че първата му задача като заместник-кмет е да събере всички проекти, които общината има за изграждане на велоалеи. "Започнах от нулата, никой не се е занимавал с велополитиките на общината, – посочи също Павлов. – Действията, които трябва да направим, са заложени в редица стратегически документи на общината като План за велосипеден транспорт, но нищо не е направено през годините" – каза също Павлов. Важна цел е изграждането на свързаност на велоалеите в центъра, както и връзки на районите "Люлин" и "Младост" с велотрасета с центъра.
По време на събитието, организирано от Сдружението, присъстваха и общински съветници от групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България" ("Спаси София"), представители на неправителствени организации и граждани.

18.04.2024