Зам.-кметът по екология на София Десислава Билева провери косенето в парк „Заимов“

До 5 май районните кметове трябва да извършат първото косене на зелените площи в междублоковите пространства, съобщи Билева

"Извършва се косене във всички основни градски градини и паркове на София. Окосени са централните градини, представителните площи в парковете Южен парк, "Борисова градина", НДК, "Княжеска градина", парк "Възраждане", парк „Военна академия“.

С мое разпореждане съм възложила районните кметове да стартират дейностите по косене на зелени площи в междублоковите пространства." Това каза заместник-кметът на София по екология Десислава Билева при проверка на дейностите по косене в парк „Заимов“.

"До 5 май всички райони трябва да извършат първо косене на зелените площи в междублоковите пространства, съобразно необходимостта.

Към момента 16 от всички 24 района на София са стартирали дейности по косене. Контролът ще бъде много стриктен и ако някой район не извърши косенето, средствата му ще бъдат спрени" – посочи също Билева.

Вече започна косене на тревните площи в междублоковите пространства на райони като "Слатина", "Искър", "Студентски", "Триадица", "Изгрев", "Люлин", "Нови Искър", "Кремиковци", "Възраждане" и др.

"На територията на паркове и градски градини косенето се контролира от дирекция „Зелена система“ на Столична община. В кварталите за междублоковите пространства отговарят районните кметове.

Коситбите се възлагат съобразно нуждите и се изпълняват в зависимост от метеорологичните условия. Средно се правят по две коситби на зелени площи, а в някои централни паркове и повече. Годишно в парка „Заимов“ се извършват 17 окосявания.

Изпълняват се и обработки на зелените площи срещу ларви на комари, кърлежи, бълхи, съгласно даденото предписание от Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ) и под техен контрол" – съобщи също заместник-кметът на София по екология.

През месеците март и април са извършени ларвицидни обработки срещу комари и срещу кърлежи. На територията на Столична община са обработени всички паркове, градини, зелени площи.

"Предстоят и дейностите по дератизация срещу гризачи, които ще се изпълняват съобразно графици при благоприятни климатични условия" – каза директорът на дирекция „Зелена система“ Димитър Данчев.

Всички обработки се провеждат под специализирания контрол на СРЗИ.

 

Снимки: Денис Христов