Зам.-кметът по екология Десислава Билева провери засаждането на нови дървета

"През настоящия есенен сезон ще се реализират поредица от мероприятия по засаждане на широколистни и иглолистни дървесни видове по улици, булеварди, училища, детски градини, паркове и градини на общински терени, на територията на Столична община. Броят на предвидените дървета за засаждане ще надвиши 2 100 броя, с което всички засадени дървета през 2023 г. ще са над 4 100." Това съобщи зам.-кметът по екология Десислава Билева при проверка на засаждането на нови дървета.

Извършва се както подмяна на стари, така и част от различни инициативи на Столична община за засаждане (Кампания „Моето зелено училище“ и „Моята зелена детска градина“, Инициатива „Гора в квартала“, Програма „Зелена София“ и др.).

Засаждането стартира на 16 септември 2023 г. и до настоящия момент са засадени над 250 дървета в посадни гнезда по улици и булеварди. Сред вече засадените локации са ул. „Цар Иван Асен II“, бул. „Сливница“, бул. „Мария-Луиза“, ул. „Николай Коперник“, ул. „Париж“, ул. „Иван Вазов“, бул. „Васил Левски“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Султан Тепе“, ул. „Славянска“, бул. „Прага“, ул. „Янко Сакъзов“, бул. „Скобелев“, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“, ул. „Георги Софийски“, бул. „Пенчо Славейков“, ул. „Кракра“, ул. „Велико Търново“,ул. „Александър Екзарх“, ул. „Д. Паница“, ул. „Георги Софийски“, ул. „Джовани Горини“, ул. „Буная“, ул. „Тракия“, ул. „Стефан Богориди“, ул. „Свети Наум“, ул. „Драган Цанков“ и др.

Избраните дървесни видове са съобразени не само с общите климатични и почвени условия, но и с някои специфични характеристики на съответния терен, като част от избраните видове са: ликвидамбър, ясен, явор, платан, дъб, липа, бреза, върба, акация, кестен и др., а за иглолистни видове са избрани ела, бор, смърч, кедър и др. Видовете са съобразени и с разработка на тема: „Негативния ефект от топлинните острови в урбанизирана среда чрез паркоустройствени решения, приложими в зелената инфраструктура“, разработени от „Лесотехнически университет“ – гр. София.


 


25.10.2023