Зам.-кметът на Столична община Ангел Джоргов провери строителните дейности за централна градска част Зона-4


​​​​​​"Около 70 процента от дейностите са извършени към момента. Те се изпълняват поетапно и там, където приключват строително-монтажните работи, се премахват строителните огради, за да имат по-добър достъп гражданите и бизнеса в района, – каза зам.-кметът на Столичната община Ангел Джоргов. – На ул. „Шипка“, която е част от Зона-4 изцяло е пренаредено пътното платно и са изградени нови тротоари, нова настилка е изградена и на площад „Гина Кунчева“, както и в карето между Народното събрание и Софийския университет. В момента се работят дъгите около храма „Александър Невски“ – каза още Ангел Джоргов. 

Предстои да се ремонтират тротоарите на ул. „Георги Раковски“ от ул. „Московска“ до градинката "Кристал" и на „Цар Освободител“ в участъка от ул. „15 ноември“ до ул. „Георги Раковски“.

Изпълнителят ще извърши за своя сметка пренареждане на жълтата паважна настилка в участък от бул. „Цар Освободител“ между ул. „15 ноември“ и бул. „Васил Левски“. Столична община не е приела дейностите и не е извършвала каквито и да е разплащания за него.

След сформирана със заповед на кмета на Столична община работна група, включваща експерти УАСГ, МГУ, строители, проектанти, надзор и експерти на общината бе направен тестов участък, на който бяха изпитани материали с различни характеристики, след което участъкът беше натоварен с тежка техника. От Центъра за изследвания и проектиране към Университета за архитектура, строителство и геодезия бяха извършени изпитвания на влаганите в зоната строителни материали. Работният доклад на експертната група ще бъде предаден в Националния институт за недвижимо културно наследство.

Пренареждането на жълта паважна настилка в участъка ще се извърши след одобрение на нова технология от Националния институт за недвижимо културно наследство, както и след приключване на строителните дейности по ул. "Оборище", тъй като тя е обходен маршрут на бул. „Цар Освободител“. 

26.04.2023