Зам.-кметът Албена Атанасова поздрави хората в неравностойно положение с Международния ден на хората с увреждания


„На 3 декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания, официално обявен от Генералната асамблея на ООН. Изразявам своето уважение и възхищение на волята и достойнството, за силния ви дух и стремежа да направите живота си по-пълноценен и по-радостен. На всички вас желая здраве, сила и кураж, за да се справяте с трудните моменти."

Тя посочи, че приоритет в дейността на Столичната община е и ще продължава да бъде подкрепата към хората в неравностойно положение чрез осигуряване на възможности за активното социално включване. „Този ден е най-подходящият повод да изкажа и сърдечните си поздравления към всички организации на и за хората с увреждания – хората, които ежедневно, с воля и кураж се трудите за усвояване на знания и умения, за постигане на независим живот на хората от уязвимите групи и тяхната пълноценна интеграция. Дейността Ви обикновено не е толкова видима, но резултатите на Вашия труд са значителни. Ежедневно, с много търпение и последователност, Вие изпълнявате благородната си мисия да оказвате помощ на най-уязвимата част от нашето общество – хората с увреждания. За вашата професия се изискват не само голямо сърце и качества като милосърдие и съпричастност, но и готовност за поемане на голяма отговорност“ – се казва още в поздравителния адрес.

02.12.2022