Заместник-кметът по финансите и строителството Иван Василев посети най-засегнатите от бурята столични райони

Заместник-кметът по финансите, здравеопазването и строителството възложи на кметовете на райони и кметства да направят опис и количествени изчисления на щетите на засегнатата инфраструктура. С приоритет ще се ремонтират протекли покриви на детски градини и училища в засегнатите райони.

Иван Василев направи обиколка на най-сериозно пострадалите от вчерашната буря къщи и улици в районите “Панчарево”, “Кремиковци” и “Слатина” и селата Казичене, Кривина и Долни Богров. Той разговаря с хората, чиито домове са били наводнени, и ги увери, че Столичната община ще търси начини да ги подпомогне финансово при отстраняване на щетите.

Заместник-кметът по финансите, здравеопазването и строителството се срещна на терен с районните кметове и кметовете на кметства, в които пораженията от проливните дъждове са значителни. Заедно с тях Василев и екипите от направление “Строителство” към СО съставиха план за действие.

“Столичната община прави всичко възможно, за да помогне на хората. Районните кметове от вчера оказват съдействие на пострадалите и организират техника и екипи за отводняване на засегнатите улици и къщи. Следя ситуацията на терен, помагаме и съм в постоянна връзка с кметовете на райони и отговорните институции”, каза Иван Василев.

В столичните квартали “Христо Ботев” и “Слатина” има улици с констатирани пукнатини и деформации на асфалтовата пътна настилка, вследствие на интензивните дъждове. До пълното проучване на настъпилите повреди и предприемане на действия по отстраняването им, движението по улицата край река Слатинска, в участъка под моста между кварталите “Христо Ботев” и “Слатина”, ще бъде ограничено за авариен ремонт. Представители на “Софийска вода” поеха ангажимент да обследват съществуващите канализационни мрежи, както и да проучат възможността за подобряване на повърхностното отводняване. На място има екипи на Аварийна помощ и превенция и на СДВР, които обезопасяват района поради началото на ремонтни дейности.

Заместник-кметът по финансите, здравеопазването и строителството възложи на кметовете на райони и кметства, пострадалите от проливните дъждове, да направят опис на засегнатата инфраструктура и количествени изчисления на щетите. Със събраната информация общината ще кандидатства за финансиране от Междуведомствената група към Министерския съвет, както и ще търси други източници на финансиране, за да реши трайно проблемите на хората.

Общият проблем в повечето засегнати места - Казичене, Кривина и Долни Богров, е липсата на канализация. Това води до проблем при отвеждане на повърхностните дъждовни води, наводнява имотите и дворовете на къщите, както и улиците и пътните принадлежности, разрушава старите пътни настилки. Сериозни са наводненията на инфраструктурата около ж.п. гарата в Казичене. През 2021 г. тя е обновена с европейски средства по проект на стойност над 1,3 млн. лв., но заради задържане на атмосферни води и поради липсата на изградена канализационна система тяхното отвеждане е възпрепятствано. Това често прави ж.п. гарата почти недостъпна за пътници и преминаващи леки автомобили. От направление “Строителство” ще обследват проблема и ще търсят трайно решение.