Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова участва в дискусионен форум на тема: „Планиране на социалните услуги – срокове, ангажименти и отговорности на общините“

Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова участва в двудневен дискусионен форум на тема: „Планиране на социалните услуги – срокове, ангажименти и отговорности на общините“. Събитието се провежда в София и е организирано от Националното сдружение на общините в Република България – Актив (НСОРБ – Актив).

Тя приветства всички и призова към дискусия, която  да бъде полезна за всички участници във форума и най-вече за хората, които след това ще работят на терен.

„За мен е много важно това, хората да работят достойно, да получават достойно заплащане, да не изпаднем в ситуация, в която да се объркаме в подготовката на документите и да забравим за потребителите, защото тези социални услуги са за тях“ – каза Албена Атанасова.

„Искам да покажем, че социалната работа е нещо много тежко, но е работа, която се прави със сърце" – добави още и пожела на всички успех и ползотворна работа.

Една от темите на дискусията обхваща нормативните и методически изисквания за планиране на социалните услуги – Наредба за планиране на социалните услуги – организация и график на процеса за разработване на анализ на потребностите и на планиране на услугите на общинско ниво; на областно ниво за нуждите на областта; на областно ниво за нуждите на страната, както и указания на Агенция „Социално подпомагане“ (АСП) за планиране на социалните услуги от общините – обща информация и процедури; организация на методическата подкрепа от страна на АСП; координация между институциите, участващи в процеса на планиране на социалните услуги.

На работна сесия бяха обсъдени препоръки за изготвяне на анализа на потребностите от социални и интегрирани здравносоциални услуги и на структурата на предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.

Един от модулите на форума е насочен към прогнозиране и разработване на предложението за планиране на необходимите социални и интегрирани здравносоциални услуги на общинско и областно ниво, както и организация на обществените обсъждания за представяне на анализа на потребностите.

Финалът на дискусионния форум ще приключи със споделяне на опит и практики на общините в изготвянето на анализа на потребностите и предложението за планиране на социалните и интегрираните здравносоциални услуги на общинско и областно ниво и обсъждане на ангажиментите и сроковете за разработване и актуализация на Националната карта и разработване на общинските годишни планове за социалните услуги.

В събитието участват още Надя Клисурска-Жекова, заместник-министър на труда и социалната политика, Даниела Ушатова, ръководител екип НСОРБ, Росица Димитрова, директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново; Веселина Ботева, директор дирекция „Социална политика“, община Пловдив; експерти от дирекция „Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане“, Агенция „Социално подпомагане“ и общински експерти.