Заместник-кметът на София Яна Генова присъства на откриването на арткабинет в 27. СУ “Акад. Г. Караславов“

Заместник-кметът на Столичната община по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Яна Генова откри арткабинет в 27. училище „Акад. Г. Караславов“.

Новият кабинет е предназначен за преподаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и занаяти.
Заместник-кметът Генова разгледа кабинета и разговаря с ръководството на училището и учителите. Новото артпространство ще помогне за развитие на дарбите на учениците и ще допринесе за създаване на творческа среда. Тя разговаря и с ученици от единадесети клас, създали със собствени сили първия си авторски документален филм за София. С ученици и техни учители бяха обсъдени кариерните перспективи пред младежите, които се интересуват от кино, както и за възможностите, които Столичната община предоставя за подкрепа на младежки проекти.
Столичното училище работи с малки паралелки за откриване на заложбите и талантите на всяко изявено дете, като го стимулира към реализиране на неговия вътрешен потенциал.

16.05.2024