Заключителна пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)

 


 

​​​​​​ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Заключителна пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)


На 12.12.2023 г. от 11:00 до 12:00 ч., в залата на ул. „Париж“ № 1, Столичнaта община организира провеждането на заключителна пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES).

На пресконференцията ще се представят целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от неговото изпълнение.

В рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES) са извършени следните дейности:

     ➢ Заснети са с безпилотни летателни системи (БЛС) покривните пространства на сградите на територията на районните администрации „Люлин", „Връбница“ и „Надежда“. Заснети са 5 784 сгради с обща площ на покривните пространства 11,51 кв. км;
     ➢ Създадена е интегрирана ГИС (Географска информационна система) База данни и изготвени ГИС модели за изчисление на соларния потенциал на покривните конструкции;
     ➢ Разработена е интернет платформа със свободен достъп за гражданите;
     ➢ Проведени са  2 (два) информационни дни и 4 (четири) обучения за служители на местната администрация и за гражданите;
     ➢ Проведено е търговско изложение за възобновяеми енергийни източници.

Проектът е със срок на изпълнение до края на м. декември 2023 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.

05.12.2023