Заключителната конференция по проект INNOAIR „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ се провежда днес в София

 

Столична община е водещ партньор по проекта INNOAIR. Той се изпълнява по Програма „Новаторски действия в областта на устойчиво развитие“ от проектите на „Иновативни градски действия“ на Европейската комисия, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната дейност по проекта е включването на иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда. За целта са доставени 5 броя нископодови електрически автобуси с дължина 6 м и допълнително оборудване към тях, с които ще се извършва транспорт „при поискване“, както и 6 нови зарядни станции. Партньорите от "Моудшифт" разработиха мобилното приложение BusInn, чрез което ще могат да се извършват заявки за иновативната услуга.

В изпълнение на INNOAIR Столична община получи софтуер, чрез който има възможност да оптимизира транспортните схеми и подобри качеството на обществения транспорт в града. Анализът и методологията за въвеждане на зона с ниски емисии също бе част от проекта, като въз основа на тях са определени и границите на зоната. Изготвена е пътна карта и модел за въвеждане на зона за таксуване на задръстванията.

Друга иновация, част от проекта, са зелените коридори, за които има принос ЦГМ.

Във форума днес участват зам.-кметът на София по направленията транспорт, финанси и здравеопазване Дончо Барбалов, Ромен Турминел, представител на програмата Европейска градска инициатива, Гереон Мейер, експерт по проекта Innoair към Програмата "Иновативни дейности за градско развитие", Иван Николов, директор на дирекция “Транспорт” на Столична община, инж. Димитър Петров, директор на “Управление и анализ на трафика” на СО, Методи Аврамов, директор на “Стратегии, иновации и международни проекти” на ЦГМ, както и представители на всички партньори по проекта: „Асоциация за развитие на София“, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Национален институт по метеорология и хидрология, Национално сдружение на общините в Република България и „Моудшифт Европа“ ЕАД.

 

 

18.05.2023