Експерти на Лесотехническия университет ще маркират увредени и опасни дървета в „Княз-Борисовата градина“

Експерти на Лесотехническия университет започват от утре – 8 декември – маркиране на силно увредени и опасни клони и дървета в Борисовата градина. Подлежащите на маркиране и последващо премахване опасни дървета се намират в  ивицата от 25 метра от двете страни на основните алеи с ширина 2 и повече метра в участъка, заключен между бул. „Драган Цанков“, бул. "Пейо К. Яворов“, Софийска духовна семинария, ул. „Борова гора“ и ул. „Вишнева“. Във вътрешната част на насажденията, които не създват опасност с оглед опазване на биоразнообразието, е предвидено  оставянето на биотопни дървета.

Със син спрей ще бъдат маркирани дърветата за кастрене и с оранжев – за премахване. В основата на дънера ще  бъдат поставени контролни горски марки № НУГ 0943 и № А 4236. Кастренето на наклонени и надвиснали над пътеки и пътища сухи и опасни клони се извършва с цел безопасност на преминаващите граждани и в същото време спомага за оформяне на здрава корона. Дейностите са част от Програмата за съхраняване, възстановяване и обновяване на лесопарковите територии, съгласно изготвената „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарковата част на „Княз-Борисовата градина“.

07.12.2022