Екипите на Столичния инспекторат извършиха над 500 проверки на строителни обекти през януари

"Най-честите нарушения, които констатират столичните инспектори на строителните обекти, са липса на плътна строителна ограда и  непочистена ходова част на строителната техника" – каза инж. Николай Кючуков, началник-отдел контрол по строителството.  Констатирани са също: замърсяване на уличните платна, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения по тротоари без разрешение.

Най-много нарушения за периода са  констатирани в районите "Студентски", "Триадица", "Лозенец", "Овча купел" и „Витоша“. Съставени са 50 акта за извършени административни нарушения. От тях 38 броя са съставени на юридически лица и  12  акта –  на технически ръководители на строежи. Тече процедура за налагане на санкции и на още 76 строителни фирми, чиито управители и технически ръководители не са били на място по време на проверките.   

Ежедневните проверки на строителни обекти на територията на Столична община са с цел превенция и недопускане на замърсяване вследствие на строителна дейност.

 

01.02.2023