До 30 ноември фирмите подават документи за такса смет за 2023 г.

На 30 ноември изтича крайният срок, в който фирми и компании могат да подадат молби и декларации за определяне на такса смет за нежилищните имоти според количеството на генерираните отпадъци.

От 1 октомври до момента в дирекция "Икономика и търговска дейност" към СО са внесени над 6000 документа, от които 284 молби и декларации са подадени само през изминалия уикенд. През последните седмици служителите в дирекцията работят с удължено работно време (от 8:00 до 19:00 ч). Документи се приемаха и в събота и неделя, за да могат юридическите лица да се възползват и да плащат такса смет за 2023 г. според количеството смет, а не според отчетната стойност или данъчната оценка на нежилищните имоти.

До 30 ноември (сряда) молби и декларации се приемат всеки ден на ул. „Оборище“ № 44. Документи по чл. 23 и чл. 24 от НОАМТЦУПСО могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

На сайта на Столична община, на адрес: https://www.sofia.bg/en/sample-documents, са налични образци на документи във формат .pdf, които могат да бъдат ползвани за целта. Подписването им с електронен подпис може да стане както в посочения формат, така и във формати .doc или .docx, по утвърдените удостоверителни процедури, със съответните сертификати.

За тези фирми, които изберат да плащат такса смет на база генериран отпадък, цената за контейнер от 1100 л ще бъде 1540 лв., а за контейнер от 3,5 куб. м –  съответно 9235 лв. годишно.

28.11.2022