До 30 ноември фирмите подават документи за плащане на такса смет според количеството


30 ноември е последният ден, в който фирми и компании могат да подадат молби и декларации за определяне на такса смет за нежилищните имоти според количеството на генерираните отпадъци. Двумесечната кампания започна на 1 октомври т.г.

Ако не използват тази възможност, юридическите лица ще плащат такса смет за 2023 г. според отчетната стойност или данъчната оценка на същите имоти.

През миналата година в дирекция „Икономика и търговска дейност“ на Столичната община са постъпили общо 7500 молби и декларации за определяне на ТБО според количеството смет.

Тази година до момента са постъпили едва около 3000 молби и декларации.

Общинските служители, които приемат документите на ул. „Оборище“ № 44, вече работят с удължено работно време.

  • От понеделник до петък молби и декларации се приемат от 8:00 до 19:00 ч.;
  • Събота и неделя – от 9:00 до 17:00 ч.

За тези фирми, които изберат да плащат такса смет на база генериран отпадък, цената за контейнер от 1100 л ще бъде 1540 лв., а за контейнер от 3,5 куб. м съответно 9235 лв. годишно.

От дирекция „Икономика и търговска дейност“ напомнят на фирмите, че молби и декларации трябва да се подават лично от представляващия/те или от упълномощено лице, чиито правомощия се удостоверяват с нотариално заверено пълномощно.

Документите могат да бъдат изпратени и чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор. В такъв случай като срок на подаване е валидна датата, отбелязана на пощенското клеймо.

Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/sample-documents


Изтича срокът и за такса смет за физическите лица

Последният срок за плащане на такса смет за 2022 г. от физическите лица, собственици на недвижими имоти, също изтича на 30 ноември, напомнят от дирекция "Общински приходи" на СО.

Собствениците, които плащат местните си данъци и такси на части, а не наведнъж, имат следните срокове за отделните вноски, след което се начисляват лихви върху съответните дължими суми:

  • Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни и 31 октомври;
  • Такса битови отпадъци: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. 
19.11.2022