Договорът на директора на Общинското предприятие “Столично предприятие за третиране на отпадъците” е прекратен. До избора на нов директор ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността

Считано от 24.11.2023 г. е прекратен договорът на досегашния директор на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъците" (СПТО), по взаимно съгласие. 
Конкурс за избор на длъжността ще бъде обявен следващата седмица.
До приключване на конкурса ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността, който ще бъде обявен в понеделник. 

Управлението на отпадъците и осигуряването на чистота в града са сред основните ангажименти на общината. След първоначален анализ на дейността на предприятието миналата седмица са открити несъвместими с добрите управленски методи практики, вследствие на което ще бъде възложено цялостно проучване на дейността и практиките в завода, с което да се установи дали общественият ресурс се управлява по най-прозрачния и ефективен начин, както и дали управлението на дейността по отпадъците се реализира максимално ефективно. 

24.11.2023