Детска градина № 71 „Щастие”, район „Младост” (логопед, плуване), съобщение от 22.02.2023 г. за удължаване на срока за допълнителна образователна дейност "логопед"

Публикувано на 22.02.2023 г.

Съобщение за удължаване на срока с 5 работни дни за подаване на документи относно конкурс по обява с Изх. № 62/07.02.2023 г. за допълнителна образователна дейност "логопед" в ДГ № 71 „Щастие”, район "Младост".

 


 

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 71 „Щастие“, район "Младост",  извън основните форми на педагогическо взаимодействие:

- логопед;

- плуване.

08.02.2023