Детска градина № 99 „Брезичка”, район "Красно село" (английски език; спортни и модерни танци; народни танци – етнохореология; джудо, адаптирана физическа дейност и спорт – футбол; плуване; балет; йога за деца)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на детската градина, извън държавните образователни стандарти по следните дейности за учебните 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г., учебната 2025/2026 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 99 „Брезичка”, район "Красно село", за:

  • английски език;
  • спортни и модерни танци;
  • народни танци - етнохореология;
  • джудо;
  • адаптирана физическа дейност и спорт – футбол;
  • плуване;
  • балет;
  • йога за деца.
14.06.2023