Детска градина № 98 „Слънчевото зайче”, район "Младост" (аеробика и гимнастика, английски език, изящни изкуства, знаци и символика, народни танци, подвижни игри с топка, спортни и модерни танци)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в № 98 „Слънчевото зайче”, район "Младост", за:

24.03.2023