Детска градина № 91 „Слънчев кът”, район "Подуяне" (английски език в игрово-образователна среда; джудо; спортни с народни танци; приложни изкуства и изкуствознание с порцелан и стъкло; адаптирана физическа активност и спорт: художествена гимнастика, тенис и спортно-рекреативни и развлекателни игри с топки, плуване)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г., учебната 2025/2026 г. в ДГ № 91 „Слънчев кът”, район "Подуяне", за:

26.06.2023