Детска градина № 9 "Пламъче", район "Овча купел" (английски език, танцово изкуство и игри, изкуствознание и изобразителни изкуства с порцелан и стъкло, двигателни дейности с кинезитерапевтична насоченост в спортно-туристическата анимация в предучилищна възраст)

Обява за провеждане на конкурси по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 9 "Пламъче", район "Овча купел", за уч. 2023/2024 г., 2024/2025 г., 2025/2026 г., относно:

  • английски език;
  • танцово изкуство и игри;
  • изкуствознание и изобразителни изкуства с порцелан и стъкло;
  • двигателни дейности с кинезитерапевтична насоченост в спортно-туристическата анимация в предучилищна възраст.
24.07.2023