Детска градина № 80 „Приказна калина”, район "Красно село" (йога за бебета и деца; народни танци и фолклор за деца; спортно-подготвителни дейности; английски език)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г., учебната 2025/2026 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 80 „Приказна калина”, район "Красно село", за:

  • йога за бебета и деца;
  • народни танци и фолклор за деца;
  • спортно-подготвителни дейности;
  • английски език.
15.06.2023