Детска градина № 67 "Чучулига", район "Красно село" (английски език; спортни и модерни танци; народни танци; футбол; плуване)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 67 „Чучулига” извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г. и учебната 2025/2026 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 67 „Чучулига”, район "Красно село", за:

  • ​​​​​​английски език;
  • спортни и модерни танци;
  • народни танци;
  • футбол;
  • плуване.
19.06.2023