Детска градина № 65 "Слънчево детство", район "Слатина" (английски език, адаптирана физическа активност и спорт, народни танци, забавна математика)

Обяви относно провеждане на конкурси по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 65 "Слънчево детство", район "Слатина", за:

24.07.2023