Детска градина № 55 „Иглика”, район "Люлин" (футбол, народни танци, английски език по метода Монтесори)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 55 „Иглика", район "Люлин", за:

28.06.2023