Детска градина № 50 „Зайчето Куики”, район "Възраждане" (английски език със сюжетно-ролеви игри; изкуствознание и изобразителни изкуства с порцелан и стъкло; етнохореология; плуване; подвижни игри с топка; йога)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 50 „Зайчето Куики”, район "Възраждане", за:

  • английски език със сюжетно-ролеви игри;
  • изкуствознание и изобразителни изкуства с порцелан и стъкло;
  • етнохореология;
  • плуване;
  • подвижни игри с топка;
  • йога.
05.07.2023