Детска градина № 4 „Слънчо”, район „Витоша” (английски език, приложни дейности, логопед), съобщение за удължаване на срока с 5 работни дни за подаване на документи относно конкурс по обява от 08.02.2023 г. за ДОД "логопед" и "приложни дейности" в ДГ № 4 „Слънчо“, район "Витоша"

Публикувано на 24.02.2023 г.

Съобщение за удължаване на срока с 5 работни дни за подаване на документи относно конкурс по обява от 08.02.2023 г. за допълнителни образователни дейности "логопед" и "приложни дейности" в ДГ № 4 „Слънчо“, район "Витоша".


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 4 „Слънчо“, район "Витоша", за:

- английски език;

- приложни дейности;

- логопед.

08.02.2023