Детска градина № 39 „Пролет”, район "Овча купел" (изкуствознание и изобразителни изкуства с порцелан и стъкло; английски език по метода Монтесори за предучилищна възраст; плуване; спортни и народни танци)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г., учебната 2025/2026 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 39 „Пролет”, район "Овча купел", за:

13.06.2023