Детска градина № 33 „Сребърни звънчета”, район "Овча купел" (йога)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 33 „Сребърни звънчета“, район Овча купел за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 години за: йога.

06.02.2023