Детска градина № 28 „Ян Бибиян”, район "Младост" (акробатика и гимнастика; английски език; плуване; подвижни игри с топка; таекуондо)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 28 "Ян Бибиян", район "Младост", извън основните форми на педагогическо взаимодействие, за:

29.06.2023