Детска градина № 25 „Изворче”, район "Банкя" (приложни изкуства)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 25 „Изворче”, район "Банкя", за: приложни изкуства.

10.07.2023