Детска градина № 23 „Здраве”, район "Изгрев" (народни танци)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2022/2023 г., учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 в Детска градина № 23 „Здраве”, район "Изгрев".

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 23 „Здраве”, район "Изгрев", за: народни танци.

18.01.2023