Детска градина № 166 "Веселушка", район "Лозенец" (приложни изкуства с глина; фехтовка; адаптирана физическа активност и спорт; английски език; фолкнетика; йога; логопед)

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 166 "Веселушка", район "Лозенец", за:

  • Приложни изкуства с глина;
  • Фехтовка;
  • Адаптирана физическа активност и спорт (художествена гимнастика, плуване и спортно-рекреационни и развлекателни игри с топка)
  • Английски език;
  • Фолкнетика;
  • Йога;
  • Логопед.
19.07.2023