Детска градина № 164 „Зорница”, район "Овча купел" (английски език със съпровод на музикален педагог, латино танци, плуване, подвижни игри с топка, приложни изкуства, фолкнетика)

Публикувано на 05.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание "Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община"

УДЪЛЖАВАМ

срока  на обява с Изх. № 108/21.03.2023 г.  за провеждане на конкурс по документи за Допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогичесско взаймодействие за учебната 2023/2024 г., 2024/2025 г. и 2025/2026 г. за дейност "плуване" до 11.04.2023 г. вкл., поради липса на подадени оферти.


Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г., учебната 2025/2026 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 164 „Зорница”, район "Овча купел", за:

21.03.2023