Детска градина № 162 „Вихрогонче”, район "Красно село" (народни танци; спортни и модерни танци; адаптивна физическа активност и спорт – футбол, тенис)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г., учебната 2025/2026 г.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 162 „Вихрогонче”, район "Красно село", за:

  • адаптивна физическа активност и спорт (футбол, тенис);
  • народни танци;
  • спортни и модерни танци.
01.02.2023