Детска градина № 159 „Олимпийче”, район "Триадица" (английски език; изкуствознание и изобразителни изкуства с порцелан и стъкло; йога за деца; спортни и народни танци)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г., учебната 2025/2026 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 159 „Олимпийче”, район "Триадица", за:

19.06.2023