Детска градина № 157 "Детска стряха", район "Нови Искър" (английски език, футзал, аеробика и гимнастика, етнохореология, руски език, йога за бебета и деца)


Съобщение

Относно: Удължаване срока за подаване на документи на оферти за участие в конкурс за ДОД „Руски език“ в ДГ № 157 „Детска стряха”, район "Нови Искър", обявен с писмо Изх. № 139/31.07.2023 г.

На основание чл. 259, ал. I от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, се удължава с 5 (пет) работни дни срокът за подаване на оферти по Обява с изх. № 151/30.08.2023 г. за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в Детска градина № 157 „Детска стряха” извън основните форми на педагогическо взаимодействие, за ДОД „Руски език“.

Удълженият срок за подаване на документите е от 31.08.2023 г. до 14:00 часа на 05.09.2023 г.

Място за подаване на документите: Детска градина № 157 „Детска стряха”, район "Нови Искър", ул. „Беласица” № 26.

Дата и място на провеждане на конкурса: 11.09.2023 г. от 09:00 ч. в сградата на Детска градина № 157 „Детска стряха”, район "Нови Искър", ул. „Беласица” № 26.


Обява за провеждане на конкурси по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на  ДГ № 157 "Детска стряха", район "Нови Искър", за учебната 2023/2024 г., уч. 2024/2025 г., уч. 2025/2026 г., относно:

  • английски език;
  • футзал;
  • аеробика и гимнастика;
  • етнохореология;
  • руски език;
  • йога за бебета и деца.
31.07.2023