Детска градина № 149 „Зорница”, район "Сердика" (лекоатлетически игри с подвижна насоченост)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г. в ДГ № 149 „Зорница”, район "Сердика", за: лекоатлетически игри с подвижна насоченост.

20.06.2023