Детска градина № 137 „Калина Малина”, район "Надежда" (туризъм ориентиране, спортни танци, народни танци, английски език)

 

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 137 „Калина Малина”, район "Надежда", за:

- туризъм ориентиране;
- спортни танци;
- народни танци;
- английски език.

16.01.2023