Детска градина № 124 "Бърборино", район "Красно село" (спортна аеробика)

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в  ДГ № 124 "Бърборино", район "Красно село", за уч. 2023/2024 г., относно: спортна аеробика.

01.08.2023