Детска градина № 122, район "Люлин" (английски език; народни, модерни танци; футзал; скулптури, макети и композиции за психологическо развитие чрез изкуство)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 122, район "Люлин", за:

  • английски език – 2 учебни часа седмично;
  • народни, модерни танци – 2 учебни часа седмично;
  • футзал – 2 учебни часа седмично;
  • скулптури, макети и композиции за психологическо развитие чрез изкуство – 2 учебни часа седмично.
14.06.2023