Детска градина № 117 „Надежда“, район "Младост" (спортноподготвителни и подвижни игри с топка, изящно изкуство и арттерапия, български народни танци, съвременни танци, таекуондо)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са  дейност на ДГ № 117 „Надежда“ за учебните 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 117 „Надежда“, район "Младост", за:

  • спортноподготвителни и подвижни игри с топка;
  • изящно изкуство и арттерапия;
  • български народни танци;
  • съвременни танци;
  • таекуондо.
28.03.2023