Детска градина № 103 „Патиланско царство”, район "Подуяне" (спортни и народни танци, приложни изкуства, подвижни игри с топка, джудо, английски език)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г., учебната 2025/2026 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 103 „Патиланско царство”, район "Подуяне", за:

30.03.2023