Детска градина № 10 „Чебурашка”, район "Студентски" (спортни и народни танци)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 10 „Чебурашка”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 10 „Чебурашка”, район "Студентски", за: спортни и народни танци.

20.01.2023