Детска градина № 188 "Вяра, Надежда, Любов", район "Младост" (английски език, балет, народни танци, модерни танци, приложни изкуства и арттерапия, йога за деца, тенис на маса, футбол, художествена гимнастика)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 188 "Вяра, Надежда, Любов", район "Младост", за:

24.07.2023