Деловодната система за документооборот на Столичния общински съвет е станала обект на хакерска атака

Компетентните институции са информирани и работят по установяване на извършителя. В момента се работи по възстановяване на услугата и данните.

Извършването на атаката няма да спре работата на Столичния общински съвет.

16.05.2024