Гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия: Подайте заявление до 25 май 2024 г.

На предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. гласоподавателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Тази година ще бъдат използвани два избирателни списъка за гласуване.

Заявления могат да бъдат подавани не по-късно от 14 дни преди изборния ден, като използват един от следните начини:
1. Писмено заявление: Попълненото и подписано заявление по образец трябва да бъде подадено до 25 май 2024 г. до съответната районна администрация на Столична община. За български граждани – форма 31-НС, за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз – форма 30-ЕП.
2. Електронно заявление: Можете да подадете електронно заявление без електронен подпис чрез Портала на Столична община за електронни услуги за избори до 25 май 2024 г. След като попълните заявлението, го изпратете на адрес: psik2024@sofia.bg.

Ако не успеете да подадете заявление до 25 май 2024 г., имате възможност да го направите до 3 юни 2024 г., при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Информация за начините за подаване на заявления можете да получите от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден на безплатен телефонен номер 02/ 904 1351.

16.05.2024